Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego Sołectwa Krzelów-Młoty "Jezierzyca"

Stowarzyszenie Jezierzyca zostało zarejestrowane przez Sad Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy w dniu 30.04.2008 r. pod numerem 0000305171. Od tego czasu czynnie uczestniczy w życiu sołectwa Krzelów – Młoty. Integruje i aktywizuje lokalną społeczność poprzez realizację celów statutowych oraz realizację projektów.

Główny cel stowarzyszenia:

Aktywizacja społeczeństwa Krzelowa do wspólnego działania na rzecz swego środowiska.


Stowarzyszenie "Jezierzyca"
Krzelów 86
56-160 Winsko
Tel: 602 298 652
E-mail : Jezierzyca.krzelow@vp.pl