Main Content

Jezierzyca

Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Krzelów

PARTNERZY

O nas

Stowarzyszenie Jezierzyca zostało zarejestrowane przez Sad Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy w dniu 30.04.2008 r. pod numerem 0000305171. Od tego czasu czynnie uczestniczy w życiu sołectwa Krzelów – Młoty. Integruje i aktywizuje lokalną społeczność poprzez realizację celów statutowych oraz realizację projektów.

Główny cel stowarzyszenia: Aktywizacja społeczeństwa Krzelowa do wspólnego działania na rzecz swego środowiska.